Preto pri poistkách doporučujeme:
Uzatvárať poistenie majetku so spoluúčasťou.
Pri poistení trvalých následkov úrazu voliť progresívne plnenie až od vyššieho percenta.
Pri poistení pracovnej neschopnosti voliť čo najdlhšiu karenčnú dobu.
Nepoisťovať udalosti, ktoré majú malý finančný dopad na situáciu rodiny.
Dávať prednosť poisteniu bez sporenia - poistenie je prioritne určené na poistenie, nie na investovanie.
Touto stratégiou ušetríte pár desiatok eur mesačne. Tieto peniaze môžete použiť na vybudovanie
finančnej rezervy a pre pravidelné investície.
Zaistenie rizík
Pre splnenie stanovených cieľov potrebujeme majetok a príjmy. V živote môžeme prísť aj o majetok 
aj o príjmy.

Strata majetku, ktorý sme nadobudli:
  - strata domu (napr. živelnou udalosťou)
  - strata vybavenia domácnosti (napr. požiarom)
  - strata auta (napr. krádežou)
Strata našich príjmov:
  - nemoc alebo strata práce
  - úmrtie
  - invalidita (následkom úrazu alebo nemoci)
Zodpovednosť za škody, ktorých sa dopustíme
Trvalé následky úrazov našich detí (náklady spojené s liečbou)

Tieto rizika ohrozujú nielen finančný plán, ale aj stabilitu finančnej situácie. Nie je tu rizikom len to,
že nebudeme mať dostatok prostriedkov na štúdia detí alebo na svoj dôchodok. Nesieme riziko, že
nebudeme napríklad splácať hypotekárny úver z dôvodu straty príjmu v dôsledku invalidity.
Ďalej podstupujeme riziko, ktoré plynie z oblasti investícii. Riskujeme, že sa znehodnotí náš majetok.
Toto riziko je ošetrené tým, že rozumne investujeme a snažíme sa, aby výnosy boli vyššie ako
priemerná inflácia.
Aby mohli poisťovne vyplatiť poistné plnenie, musia na to získať peniaze tým, že ich vyberú na
poistnom. S fungovaním celého systému má poisťovňa náklady. Musí zaistiť, aby celý systém
fungoval, musí zaplatiť zamestnancov, sprostredkovateľov, reklamu. Zaplatené poistné musí pokryť
poistné plnenia a náklady poisťovne. Preto poisťovňa vyplatí na poistnom plnení menej, než koľko
vyberie na zaplatenom poistnom. A preto poistenie nie je k tomu, aby sme na ňom zarobili. Pokiaľ
uzatvárame poistenie, tak na ňom v priemere prerobíme. Poisťovňa nebude robiť poistné produkty,
kde by vyplatila viacej, než koľko vyberie.
Poistenie uzatvárame najmä preto, aby sme sa nedostali do vážnych problémov. Poistenie
uzatvárame preto, aby sme finančne neskrachovali. Neuzatvárame ho preto, aby sme mali dobrý
pocit, že dostaneme pár eur, keď si to poistenie už platíme. Je lepšie,keď poistka bude kryť len
väčšie škody. Poistenie proti malým škodám nepotrebujeme. Tieto škody nám nespôsobia vážne
finančné problémy. Proti týmto škodám je lepšie zaistiť sa vlastnou finančnou rezervou. Neverte
poisťovacím agentom, ktorí vám poskytujú rady typu ,, Čím vyššiu poistnú čiastku uzatvoríte, tým
lepšie... nikdy neviete, čo sa môže stať...˝ Menej pozornosti však venujú tomu, či cena poistenia
nie je nad možnosťami rodinného rozpočtu, alebo či skutočne dôjde k ohrozeniu finančnej situácie v
prípade neočakávanej udalosti. Poistenie by sme si nemali nechávať predávať, mali by sme ho
kupovať.
2014 :: ARPOL s.r.o.   ::   peter.dobos@arpol.sk   ::   mobil: 0948 691 162