Vypracovanie finančného plánu je bezplatné.

Výber pre vás skutočne výhodných produktov. Každý finančný plán je unikátny a zostavený na  
mieru každému klientovi zvlášť. Dosiahnutie pre vás výhodného riešenia zabezpečuje výber z
niekoľkých stoviek produktov poskytovaných spoločnosťami, s ktorými spoločnosť ARPOL
spolupracuje.

Bezpečnosť uložených prostriedkov. Portfólio finančného plánu je zastúpené silnými finančnými
inštitúciami s vysokým ratingom, ktoré vykazujú vysokú kvalitu produktov a profesionálny prístup
ku klientom.

Trvalá starostlivosť a dlhodobý servis. Po vypracovaní finančného plánu je samozrejmosťou
pravidelný bezplatný finančný servis, ktorý vám umožňuje včas reagovať na zmeny vo vašej
finančnej situácii a tiež aj na zmeny na finančných trhoch.
Finančné plánovanie
Čo je finančné plánovanie

Finančné plánovanie je proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií. Finančné
plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné
životné situácie (bývanie, zabezpečenie, finančná nezávislosť), ako aj skutočne napĺňať svoje ciele.
Finančný plán predstavuje súlad medzi príjmami a výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb
konkrétneho človeka, alebo rodiny.

Čo obsahuje finančný plán spoločnosti ARPOL

- prehľad príjmov a výdajov
- prehľad úspor a dlhov
- projektové riešenia pre vaše osobné ciele
- audit a návrh na optimalizáciu zmlúv
- návrh vhodných finančných produktov

V komplexnom finančnom pláne nájdete tieto riešenia

- zaistenie majetku
- zaistenie príjmov
- plánovanie bývania
- finančná rezerva
- finančná nezávislosť

Kľúčové prínosy finančného plánu
2014 :: ARPOL s.r.o.   ::   peter.dobos@arpol.sk   ::   mobil: 0948 691 162