Finančná rezerva
Vytvorenie finančnej rezervy je dôležité z hľadiska bezpečného fungovania osobných a rodinných financií. Predstavuje finančnú ochranu pri vzniku rôznych nečakaných životných udalostí. Napríklad pri strate zamestnania, dlhodobej pracovnej neschopnosti, zvýšených nečakaných výdavkoch (oprava pokazeného auta, kúpa novej chladničky, či vysoký nedoplatok za energie).

Ak nastane jedna z vyššie uvedených situácií, finančná rezerva vám umožní prekonať toto nepriaznivé obdobie. Konkrétna suma rezervy každého človeka závisí od množstva faktorov, no tie najdôležitejšie faktory, na ktoré by sa nemalo zabúdať sú:

- výška pravidelných mesačných príjmov a výdavkov
- zdroje príjmu
- dĺžka obdobia, ktoré má finančná rezerva pokryť

Vo všeobecnosti odporúčame mať vytvorenú rezervu v takej výške, aby pokryla vaše výdavky na obdobie minimálne 6 mesiacov.

Ideálne je budovať si finančnú rezervu priebežne, z každého príjmu odkladať určité percento - doporučujeme minimálne 5%. Keďže peniaze z finančnej rezervy by mali byť pri neočakávaných výdavkoch okamžite k dispozícii je dobré  ich mať rozložené na vkladoch s vysokou likviditou (sporiaci účet, terminované vklady). Tvorba finančnej rezervy je nedeliteľnou  súčasťou finančného plánovania.
2014 :: ARPOL s.r.o.   ::   peter.dobos@arpol.sk   ::   mobil: 0948 691 162