Finančná rezerva
Vytvorenie finančnej rezervy je dôležité z hľadiska bezpečného fungovania osobných a rodinných
financií. Predstavuje finančnú ochranu pri vzniku rôznych nečakaných životných udalostí. Napríklad
pri strate zamestnania, dlhodobej pracovnej neschopnosti, zvýšených nečakaných výdavkoch
(oprava pokazeného auta, kúpa novej chladničky, či vysoký nedoplatok za energie).

Ak nastane jedna z vyššie uvedených situácií, finančná rezerva vám umožní prekonať toto
nepriaznivé obdobie. Konkrétna suma rezervy každého človeka závisí od množstva faktorov, no tie
najdôležitejšie faktory, na ktoré by sa nemalo zabúdať sú:

- výška pravidelných mesačných príjmov a výdavkov
- zdroje príjmu
- dĺžka obdobia, ktoré má finančná rezerva pokryť

Vo všeobecnosti odporúčame mať vytvorenú rezervu v takej výške, aby pokryla vaše výdavky na
obdobie minimálne 6 mesiacov.

Ideálne je budovať si finančnú rezervu priebežne, z každého príjmu odkladať určité percento -
doporučujeme minimálne 5%. Keďže peniaze z finančnej rezervy by mali byť pri neočakávaných
výdavkoch okamžite k dispozícii je dobré  ich mať rozložené na vkladoch s vysokou likviditou
(sporiaci účet, terminované vklady). Tvorba finančnej rezervy je nedeliteľnou  súčasťou finančného
plánovania.
2014 :: ARPOL s.r.o.   ::   peter.dobos@arpol.sk   ::   mobil: 0948 691 162