Finančná nezávislosť
Z vyššie uvedeného príkladu je vidieť, že čas pri pravidelnom investovaní hrá veľmi dôležitú úlohu.

Investovať jednorazové peniaze, alebo pravidelne investovať je vhodné prostredníctvom
podielových fondov. Pri investičných horizontoch 15 a viac rokov, by ste mali uprednostniť
rizikovejšie akciové podielové  fondy, ktoré majú potenciál vyšších výnosov. Najmenej vhodné je
investovať cez životné poistenie, pretože je z pohľadu poplatkovej štruktúry mimoriadne drahé.
Životné poistenie je určené na poistenie a nie na investovanie.

Nemusíte investovať veľké sumy peňazí, nemusíte ísť ani do veľkého investičného rizika. Je však
potrebné rozhodnúť sa čo najskôr a investovať čo najdlhšie.

Rozmýšľajte o tom takto: peniaze z dôchodku vám zabezpečia prežitie keď prestanete pracovať -
no peniaze, ktoré vám budú plynúť z investícií, vám umožnia skutočne sa zo života aj tešiť -
pokryjú vám akékoľvek zdravotné či rodinné výdavky, prinesú viac možností investovania a vo
veľkej miere prispejú k zlepšeniu kvality vášho života. Čím viac investujete, tým skôr môžete
prestať pracovať a začať si užívať všetko, čo vám váš život ponúka.
Finančná nezávislosť znamená, že človek nemusí pracovať preto, aby sa uživil. Má taký majetok,
ktorý mu dokáže doživotne pokryť všetky výdaje, ktoré sú rovnaké, ako keď pracoval. Je finančne
nezávislý na svojej práci i na štáte. Už pre neho nie je rizikom, že stratí prácu. Nie je pre neho
rizikom vek odchodu do dôchodku, výška dôchodku a podobne. Väčšina ľudí si plánuje finančnú
nezávislosť typicky do veku 45 rokov až 60 rokov.

Sú dve možnosti ako dosiahnuť finančnú nezávislosť:
1. Zamestnať sa, sporiť a následne investovať 25 - 40 rokov
2. Začať podnikať, investovať kapitál, založiť firmu a presadiť sa v konkurenčnom
    prostredí 7 - 15 rokov

Je zrejme, že finančne najnáročnejším cieľom je dosiahnutie finančnej nezávislosti. Z dôvodu, že
tento cieľ je v najdlhšom časovom horizonte, je splniteľný. Ľudia to tak väčšinou nechápu. Ako
najväčší resp. najproblematickejší vidia cieľ, ktorý je blízko. Typicky je to bývanie. To je cieľ na
ktorý sa upnú a ostatné nevidia. Preto sa im často stane, že najvzdialenejším cieľom nebudú
venovať pozornosť a odložia ich. Pretože finančná nezávislosť je najvzdialenejší cieľ, sú pre
finančný plán kľúčové pravidelné dlhodobé investície. Peniaze, vďaka zloženému úročeniu, sa
dokážu v čase veľmi dobre zhodnotiť. V tabuľke sú uvedené sumy, ktoré sa nasporia aj s úrokmi pri
pravidelnom odkladaní 30 € za dané časové obdobie v rokoch a pri danom ročnom zhodnotení. Nie je
tu zohľadnená inflácia a daňové zaťaženie.
2014 :: ARPOL s.r.o.   ::   peter.dobos@arpol.sk   ::   mobil: 0948 691 162