Bývanie
Otázku bývania riešia všetky vekové kategórie. Každý z nás potrebuje niekde bývať, či už u rodičov, vo vlastnom dome alebo byte, v podnájme. Najčastejšie riešia otázku bývania mladí ľudia, ktorí sa chcú osamostatniť od svojich rodičov a bývať vo svojom. Riešia to buď formou bývania v podnájme alebo, v tom lepšom prípade, kúpou vlastnej nehnuteľnosti. Úvery na bývanie sú čo do výšky najvyššie úvery, ktoré bežný človek od banky žiada.

V praxi najčastejšie ide o tieto úvery:
1. Hypotekárny úver
2. Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých
3. Účelový spotrebný úver zabezpečený nehnuteľnosťou
4. Stavebný úver

Je dôležité, aby sme bývanie riešili ako súčasť finančného plánu. Na bývanie sa musíme pozerať v súvislosti so zaistením majetku a príjmov, vytváraním finančnej rezervy alebo budovaním majetku.

Preto u každého úveru sledujeme ako nám úver ovplyvní:
- pravidelné investície a budovanie majetku
- zaistenie majetku a príjmov

Úvery môžu ohroziť dosahovanie ďalších cieľov. Pokiaľ si naplánujeme vysoké úvery s príliš vysokou splátkou, nezostane nám dosť prostriedkov na pravidelné investície. A tak sa môže stať, že si splníme cieľ bývania, ale už nebudeme  mať na štúdium detí a na vlastný dôchodok si začneme sporiť až v okamžiku, keď splatíme hypotekárny úver. Úvery s dlhou splatnosťou majú nižšiu splátku a tým pádom nám ponechávajú dosť zdrojov pre splnenie ďalších cieľov. Naše voľné prostriedky tak môžeme lepšie rozdeliť medzi splácanie úverov, pravidelné investície na dôchodok a na zaistenie príjmov (na poistky).
2014 :: ARPOL s.r.o.   ::   peter.dobos@arpol.sk   ::   mobil: 0948 691 162